Kezdőlap

Bemutatkozunk

Kapcsolatfelvétel

Termékeink

Ajánlott oldalak

Pénztárgépszalagok géptípusonként

Nyomtatvány

Elérhetőségünk:

Tóth & T Pénztárgépszalag és Hőpapír Nagykereskedelem

Telefonszám: 06-1/349-4746

Mobil:            06-20/353-4047, 06-20/225-1878

 

Tóth & T Kft.

        Pénztárgépszalag Nagykereskedelem

NAV 1343    (APEH)

1133. Budapest, Dráva u. 5/d.

Tel: 06-1/349-47-46    06-20/353-40-47

Szövegdoboz: © 2020 Tóth & T Kft. Pénztárgépszalag és hőpapír nagykereskedelem                                                                              Ajánlott felbontás: 1024 X 768

Az ,,Adatközlő lap”-ot a 24/1995. (XI.22.) PM rendelet 4. § (5) bekezdésében és a 6. § (1) bekezdésében szabályozott esetekben a pénztárgépet üzembehelyező szerviz, eltulajdonítás esetén a pénztárgép volt használója állítja ki.

Az „Adatközlő lap”-ot az alábbiak szerint kell kiállítani

     1. példány  a használó (vevő) székhelye szerinti adóhatóságnak küldendő (papír-    alapú adatsz. esetén)
      2. példány  a használó (vevő) példánya
      3. példány  az eladó példánya  (használt pénztárgép eladása, bérbeadása esetén)
      4. példány  a forgalmazó példánya
      5. példány  a kiállító szerviz példánya

Az “Adatközlő lap” kiállítását követő 15 napon belül, adóhatósághoz történő megküldése a szerviznek, eltulajdonítás esetén a pénztárgép volt használójának a feladata.

2008. január 1-től kezdődően az adóhatósághoz elektronikus úton benyújtott adatszolgáltatás esetén az adatlapot papír-alapon nem kell elküldeni az adóhatósághoz. Ebben az esetben az 1. és az 5. példány a szervizt, illetve eltulajdonítás esetén a pénztárgép volt használóját illeti meg.

Az adatközlő lap kitöltésének előírásai (az alábbi kódok egyike az adatközlő lap 1. sorába írandó):

 

A 2. sorszám alatti 9 jegyű azonosító számnál az első 3 számjegy a pénztárgép forgalmazási engedélyszáma, a többi a pénztárgép egyedi sorszáma.

Üzemanyagkút-kezelő pénztárgép esetén, amennyiben az két vállalkozás elkülönített forgalmai adatait rögzíti, két adatközlő lapot kell kiállítani és megküldeni (elsőt az üzemanyag tulajdonos adataival és memória értékével, a másodikat az üzlet üzemeltetőjének adataival és memória értékével).

Az adómemóriának az esemény időpontjában történő kiíratása és állásának feltüntetése (7. sorszám alatt) mind az átvevő, mind az átadó szempontjából kiemelten fontos. A 7/c. pontban szereplő adómemória-állást abban az esetben kell kitölteni, ha a pénztárgépen adómemóriacserére kerül sor, vagy az esemény kapcsán az adómemória értékében változás következik be.

A 91-es eseménykód esetén a 7/a. mezőbe (Adómemória állása) a pénztárgép adómemóriájának a 2009. június 30-án eszközölt napi zárással összesített göngyölített forgalom (GT) adatát kell beírni.

Kérjük különös gondossággal ügyelni a    -al jelölt adathelyek kitöltésére, üresen csak a fenti táblázat megjegyzésében megjelölt sorok maradhatnak.

 

 

Kitöltési útmutató a pénztárgép adatközlő lap kiállításához

Nekünk fontos az Ön véleménye

      Blog 1              Blog 2           Blog 3            Blog 4

Kód

Esemény

Megjegyzés

10.

Első üzembehelyezés

A 4. sor kivételével minden sor kitöltendő

20.

Használt pénztárgép eladása, vevőnél üzembehelyezés

Minden sor kitöltendő

30.

Bérbeadás

Minden sor kitöltendő

35.

Bérbeadásból visszavétel

Minden sor kitöltendő

40.

Más telephelyre történő áttétel

A 4. sor kivételével minden sor kitöltendő

50.

Használatból kivonás tevékenység

megszüntetése miatt

A 3. sor kivételével minden sor kitöltendő

55.

Használatból kivonás pénzátvételi hely megszüntetése miatt

A 3. sor kivételével minden sor kitöltendő

60.

Használatból kivonás selejtezés miatt

A 3. sor kivételével minden sor kitöltendő

70.

Eltulajdonítás

A volt használó tölti ki (a 3. és a 6. sor

kivételével)

80.

Adómemória-csere

A 4. sor kivételével minden sor kitöltendő

85.

Változás a használatban egyéb okból

 

91.

2009. évi áfa-átállítás

A 4. sor és a 7/c. mező kivételével minden sor kitöltendő